Nær laksen sitt naturlige miljø

Likevel under kontroll

Av folk som bryr seg

Landbasert akvakultur i havgapet

Bulandet Miljøfisk har hentet inn 100 mill. kroner i samarbeid med Norne Securities. Emisjonen ble fulltegnet, første byggetrinn av det landbaserte oppdrettsanlegg på Bulandet er dermed fullfinansiert. Målet er å ferdigstille utbyggingen i 2021. Første leveranse av fisk er planlagt i løpet av våren 2022.

Produksjonsmodellen i Bulandet baserer seg på gjennomstrømningsteknologi med kombinasjon av slaktefisk og postsmolt. I første byggetrinn vil selskapet produsere cirka 1000 tonn per år. Driftserfaringene fra denne fasen skal brukes aktivt i detaljplanleggingen av hovedanlegget.

FoU med UiB og Norce

Saman med UiB og NORCE i Bergen skal vi studere effekten av symjetrening på fiskevelferd, helsetilstand, stressrespons og tilvekst. Målet er å få kontroll med vilkåra som påverkar fiskehelse og velferd. 

Samarbeid med Landøy Fiskeoppdrett

Saman med Landøy Fiskeoppdrett skal vi teste om ein høgkvalitets postsmolt frå vårt pilotanlegg kan bidra til ei kortare og meir effektiv produksjonstid i sjø.
w

Akvahub

Akvahub er FoU-avdelinga til Bulandet Miljøfisk. I pilotfasen har Akvahub ansvar for prosjektering, FoU og produksjon.

Nyhende & presse

Vi søkjer driftsteknikar!

Vi søkjer driftsteknikar!

Vil du bli med på laget vårt? Bulandet Miljøfisk AS er eit innovativt selskap med løyve til å produsere laks og aure på land. Driftssjef og...

Leiinga i Bulandet Miljøfisk

Leiinga i Bulandet Miljøfisk

Kjerneteamet i Bulandet Miljøfisk Hans Haddal, Knut Eikeland og Christian Hatlem Skår utgjer leiartroikaen i Bulandet Miljøfisk AS i...

Gründerane våre

Gründerane våre

Gründerane våre Bak store prosjekt står det gjerne nokon som ser noko det andre ikkje ser, og som ikkje let seg stoppe av det som held folk flest...