Velg en side

Bli med på bygging av pilotprosjekt

Bulandet Miljøfisk AS har nå sendt ut informasjonsbrev i forbindelse med planlagt emisjon høsten 2018. Ønsker du å bidra til realiseringen av Bulandet Miljøfisk, ved å ta en posisjon i selskapet før oppskalering starter? Kontakt med Oddmund Storesund på tel+47 976 65 591 eller på epost oddmund@miljofiskbulandet.no

Vi satser på norske fortrinn!

I Norge bør vi satse på norske fortrinn når vi tenker landbasert oppdrett. Vi har verdens beste kompetansemiljø på laks. Vi har i tillegg tilgang på rent sjøvann av riktig kvalitet og temperatur.

Landbasert oppdrett, den bærekraftige måten å produsere norsk laks i verdensklasse

Nøkkelargumenter

5 nøkkelargumenter for å investere i norsk landbasert oppdrett.

Bedre biosikkerhet

Mindre risiko for sykdom og lus. Man utelukker videre mulighet for rømming samt sedimenter på havbunnen.

Rom for markedsvekst

Landbasert oppdrett påvirkes ikke av restriksjoner rundt utstedelse av nye sjøbaserte konsesjoner.

Produksjonspris

Produksjonsprisen er konkurransedyktig sammenlignet med tradisjonell sjøbasert oppdrett.

Fordel å være tidlig ute

Få aktører som har bevist sitt konsept, dette gir en potensiell profitabel mulighet for investorer.

Disruptiv teknologi

Ny teknologi som kan bedre bærekraften til industrien.

Illustrasjon av «Bulandet-modellen»

Landbasert oppdrett kan endre hele industrien med sin miljøvennlige produksjonsplattform. En tidlig investering i Bulandet Miljøfisk kan gi en potensielt god økonomisk avkastning!

KONTAKT OSS

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon!
Last ned informasjonsbrev
Oddmund Storesund

Oddmund Storesund

Daglig leder

Over 30 års erfaring innen byggeledelse og konstruksjon. Byggeleder for Bergen Lufthavn Flesland-prosjektet, BR-flyside, med en total kostnad på MNOK 900. Driftsleder ved Mongstad, Hanøytangen og Ormen Lange. Daglig og driftsleder hos Staro Product AS, som spesialiserer seg på hydraulikk, pneumatikk og vannbehandling i lukkede enheter.

Epost: Oddmund@miljofiskbulandet.no
Mobil: +47 976 65 591

Ola Sveen

Ola Sveen

Prosjektleder Akvakultur

Mer enn 45 års erfaring i etablering av klekkerier, produksjon av smolt, kommersiell storskala produksjon av laks og aure i sjø, produksjon av stamfisk og øyerogn for salg. Veileder for Salmor SA`s lukkede oppdrettsprosjekt i Frankrike. Arbeidet som teknisk og biologisk konsulent for flere prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt.

Epost: Ola@miljofiskbulandet.no
Mobil: +47 908 05 454