23 millionar til utvikling av miljøteknologi

23 millionar til utvikling av miljøteknologi

Bulandet Miljøfisk AS har fått innvilga søknad om 20 mill. i innovasjonslån og 23 mill. i tilskudd fra Innovasjon Norge. Selskapet er nå klar for første byggetrinn og en treårig pilotfase for å dokumentere selskapets miljøteknologi.

Samarbeidet med Innovasjon Norge er direkte utløsende for realisering av prosjektet. Vi har tidligere fått tilsagn om banklån under forutsetning av risikoavlastning. Nå kan vi for alvor starte opp arbeidet med neste fase, sier daglig leder Hans Haddal.

Selskapet skal nå rigges for pilotfasen med blant annet rekruttering av driftsleder i Bulandet. Haddal påpeker at både selskapet og prosjektet står på skuldrene til et bredt kompetansemiljø innen akvakultur.

Vestlandet er i ferd med å utvikle et godt økosystem innen marin innovasjon. Vi har fått fantastisk hjelp både fra Aksello i Florø, hvor vi er tilknyttet som inkubatorbedrift, og fra Vis Innovasjon på Marineholmen Bergen. Akvahub AS i Leirvik i Sogn er ansvarlig for prosjektering og FoU-arbeid i pilotprosjektet, og vil ha et tett samarbeid med Universitetet i Bergen og NORCE i pilotperioden, sier Haddal.

I pilotprosjektet skal det utføres omfattende forskning- og utviklingsarbeid med mål om å dokumentere miljøeffekten til Bulandet-modellen. I piloten skal man i tillegg til effekt på lakselus, se på blant annet semi-intensiv resirkulering av sjø uten bruk av biofilter, og trening av postsmolt for å øke robusthet særlig mot de økende problemene med CMS (Hjertesprekk) og andre hjertelidelser.

Bulandet Miljøfisk sitt pilotanlegg representerer en unik mulighet til å dokumentere en ny oppdrettsmodell basert på norske fortrinn. Sammen med Akvahub skal vi dokumentere fiskevelferd og utarbeide en driftsprotokoll for produksjon av en svært robust postsmolt og matfisk, sier Sigurd Handeland, amanuensis ved Universitetet i Bergen.

Kontakt

Generelle henvendelser:
Hans Haddal, daglig leder Bulandet Miljøfisk AS
Epost: hans@skylesteinen.no
Mobil: +47 414 46 452

FoU og teknologi (Bulandet-modellen):
Asbjørn Dyrkorn Løland, daglig leder Akvahub AS
Epost: asbjorn@akvahub.no
Mobil: +47 970 86 259


Publisert

i

av

Stikkord: