Forfatter: bulandet

  • Christian Hatlem Skår vert ny prosjektleiar

    Christian Hatlem Skår har via Akvahub vore prosjekteringsleiar i Bulandet Miljøfisk sidan i fjor vinter, men er no gitt permisjon frå Akvahub på eit år for å gå over i full stilling som prosjektleiar. Frå og med 2.november vil derfor Christian leie arbeidet med å realisere pilotanlegget, og han får ei nøkkelrolle i organisasjonen som […]