Nyhende & presse

Leiinga i Bulandet Miljøfisk

Leiinga i Bulandet Miljøfisk

Kjerneteamet i Bulandet Miljøfisk Hans Haddal, Knut Eikeland og Christian Hatlem Skår utgjer leiartroikaen i Bulandet Miljøfisk AS i...

Gründerane våre

Gründerane våre

Gründerane våre Bak store prosjekt står det gjerne nokon som ser noko det andre ikkje ser, og som ikkje let seg stoppe av det som held folk flest...

Bulandet Miljøfisk og covid-19

Bulandet Miljøfisk og covid-19

Bulandet Miljøfisk og covid-19 Eg er veldig glad for at vi valde å vere konsekvente med å stenge ned aktiviteten på byggeplassen i april. Både...

23 millionar til utvikling av miljøteknologi

23 millionar til utvikling av miljøteknologi

Bulandet Miljøfisk AS har fått innvilga søknad om 20 mill. i innovasjonslån og 23 mill. i tilskudd fra Innovasjon Norge. Selskapet er nå klar for første byggetrinn og en treårig pilotfase for å dokumentere selskapets miljøteknologi.

Share This