Pilotprosjektet

I Bulandet Miljøfisk skal laksen vokse opp i et så naturlig miljø som mulig samtidig som man kontrollerer faktorene som påvirker fiskehelse og trivsel. Gjennom teknologi for trening av fisk og samarbeid med FOU miljø, skal vi i Bulandet utvikle en fisk med svært god konsistens og muskelmasse.

Vår teknologi

Anlegget er plassert under havnivå i ei tørr byggegrop, slik at ein oppnår eit energieffektivt system med lav løftehøgde. 

Vatnet blir henta på 20-25 meters djup for å unngå lus og sjukdomar og vert løfta opp i eit høgdebasseng på land ved hjelp av energieffektive pumper. Frå høgdebassenget vert vatnet distribuert ved hjelp av naturleg fall til fiskekara.

Piloten

Innovasjon i Bulandet-modellen handlar om å kombinere kunnskap om akvakultur med kjente og robuste løysingar med tanke på utvikle konkurransedyktig produksjon av stor fisk i semi-lukka anlegg.

Resultatet av teknologiutviklinga i Bulandet Miljøfisk kallar vi SIRAS™ («Semi intensive Recirculating Aquaculture System»): Løysinga skil seg både frå RAS-teknologi som nyttar biofilter og frå meir tradisjonelle løysingar med rein gjennomstrøyming.

FoU med UiB og Norce

Saman med UiB og NORCE i Bergen skal vi studere effekten av symjetrening på fiskevelferd, helsetilstand, stressrespons og tilvekst. 

Samarbeid med Landøy Fiskeoppdrett

Saman skal vi teste om ein høgkvalitets postsmolt frå vårt pilotanlegg kan bidra til ei kortare og meir effektiv produksjonstid i sjø.

w

Akvahub

Akvahub er FoU-avdelinga til Bulandet Miljøfisk. I pilotfasen har Akvahub ansvar for prosjektering, FoU og produksjon.

Lytt til kva vi tenker!

Drømmen er å ha laks i det landbaserte anlegget i løpet av året - TEKFISK 18.02.2020

med FoU-leiar Asbjørn Dyrkorn Løland

Landbasert oppdrett vil leve godt sammen med sjøbasert oppdrett - TEKFISK 18.02.2020

med FoU-leiar Asbjørn Dyrkorn Løland

Share This