Vår visjon

I Bulandet Miljøfisk mener vi det er en sterk indre sammenhengen mellom miljø, fiskehelse, produktkvalitet og lønnsomhet. Vi vil drive akvakultur så tett opp til laksens naturlige leveområde som mulig – samtidig som vi kan overvåke og regulere faktorene som påvirker fiskens helse og trivsel. På denne måten vil vi produsere kvalitetsprodukter som vi kan være stolte av som produsenter, og som kresne kunder vil verdsette.

Vår teknologi

Bulandet-modellen handler om å plassere anlegget under havnivå i en tørr byggegrop, slik at en oppnår et energieffektivt system med lav løftehøyde.  Vannet hentes på 20-25 meters dyp for å unngå lus og sykdommer, og løftes deretter opp i et høydebasseng på land ved hjelp av energieffektive pumper. Fra høydebassenget distribuere vannet ved hjelp av naturlig fall til fiskekarene. Innovasjon i Bulandet-modellen handler om å kombinere kunnskap om akvakultur med kjente og robuste løsninger med tanke på utvikle konkurransedyktig produksjon av stor fisk i lukkede anlegg. Resultatet av teknologiutviklingen i Bulandet Miljøfisk kaller vi SIRAS™ («Semi intensive Resirculating Aquaculture System»): Løsningen skiller seg både fra RAS-teknologi som benytter biofilter og fra rene gjennomstrømmingsløsninger.

Vårt team

Bulandet-modellen handler om å plassere anlegget under havnivå i en tørr byggegrop, slik at en oppnår et energieffektivt system med lav løftehøyde.  

Oddmund Storesund

Oddmund Storesund

Byggeleder/ styremedlem

Ola Sveen

Ola Sveen

Rådgiver akvakultur/ styremedlem

Hans C. Haddal

Hans C. Haddal

Daglig leder

+47 41 44 64 52

Hans@skylesteinen.no

Asbjørn D. Løland

Asbjørn D. Løland

FoU-leder

+47 970 86 259

adl@akbahub.no

Oppstart og drift

I pilotfasen 2021-2023 vil Bulandet Miljøfisk bli drevet som et FoU-prosjekt under ledelse av Asbjørn Dyrkorn Løland i Akvahub. Gründer Ola Sveen vil også være tett på driften i oppstartsfasen. Vi er også utkikk etter en motiverte medarbeidere som som kan tenke seg å være med på dette spennende utviklingsprosjektet. Erfarne driftsledere og driftsteknikere må gjerne ta kontakt med oss for en samtale. Parallelt med driften i piloten vil vi starte opp prosessen med prosjektering av hovedanlegget. For oss er det viktig at lærdommen fra pilotfasen inngår som en viktig del av den videre planleggingen.

Akvahub

Akvahub er FoU-avdelingen i Bulandet Miljøfisk. I pilotfasen har selskapet ansvar for prosjektering og FoU-/drift. Innenfor design og prosjektering har Christian Hatlem Skår som oppgave å bidra til å  omdanne gründer Ola Sveen sine ideer og konsepter til konkrete løsninger. Innenfor FoU er Asbjørn Dyrkorn Løland prosjektleder for FoU-/drift. Det store målet er å utvikle en driftsprotokoll for akvakultur etter Bulandet-modellen i samarbeid med våre samarbeidspartnere Landøy Fiskeoppdrett AS og UiB/Norce.

Samarbeid med Landøy Fiskeoppdrett AS

Vi samarbeider med Landøy Fiskeoppdrett på Værlandet om å produsere en sterkt og sunn postsmolt. Dette er fisk som vokser opp i Bulandet Miljøfisk fra den er 100 gram til 1 kg. Deretter overføres den til ett av sjøanleggene til Landøy Fiskeoppdrett hvor den står til den oppnår slaktevekt på rundt 5 kg. Når fisken flyttes over fra landanlegget til sjøen vil den være veldig robust og motstandsdyktig sammenlignet med fisk som har stått i sjøen fra den fra 100 gram. Vi tror at dette vil gi en veldig positiv innvirkning på fisken sin helse og trivsel gjennom hele livsløpet.

Gjengen i Landøy Fiskerioppdrett AS vil motta leveranser av robust postsmolt fra Miljøfisk

Samarbeid med UiB og Norce

Sammen med UiB og NORCE i Bergen skal vi særlig se på effekten av økt svømmetrening på fiskevelferd, helsetilstand, stressrespons og tilvekst. Vi vil drive med intervalltrening og teste fisken i anlegget med ulike svømmehastigheter for å se hvordan det påvirker robustheten. Målet er å få kontroll med betingelsene som kan påvirke fiskehelse og velferd. Vi tror dette er den største utfordringen akvakulturnæringen står overfor. Her ønsker vi å ligge i front.